Jeugdhulp

Sinds 2015 wordt jeugdhulp georganiseerd vanuit de gemeenten. De vaktherapeut is één van de categorieën hulpverleners die een rol speelt in de brede jeugdhulp. De inzet van vrijgevestigde vaktherapeuten past bij de uitgangspunten van de Jeugdwet: het bieden vroegtijdig laagdrempelige hulp in de buurt van het kind, het gezin en school. Vrijgevestigde vaktherapeuten kunnen worden ingezet bij zowel enkelvoudige als complexe problematiek, op basis van de 'tenzij-regeling': voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben, over de juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. Een manier om de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen is registratie in het Register Vaktherapie.  De therapeut van Praktijk CreaTher is sinds 2004 geregistreerd vaktherapeut. 

Beeldende therapie van Praktijk CreaTher kan, indien nodig,  worden ingezet naast de hulp bij een andere behandelaar. Er wordt dan een (gezins)plan gemaakt waarbij het duidelijk is hoe de samenwerking er uit gaat zien. 

Meer informatie  over de positie en mogelijkheden van vaktherapie binnen de brede jeugdhulp vind je via de VNG en de FVB .


Verwijzen en vergoeding vanuit de Jeugdwet

Sinds 1-1-2015 kan vaktherapie voor cliënten tot 18 jaar vergoed worden via een Jeugdwet. In de regio Kennemerland en Haarlemmermeer wordt vrijgevestigde vaktherapie meestal vergoed vanuit een Jeugdwet-PGB omdat het (nog) niet is ingekocht door de gemeenten. 

In de periode 2023-2025 is er in de gemeente Haarlem een pilot waarbij naar de vrijgevestigde vaktherapeuten van 023vaktherapeuten verwezen kan worden door de huisarts, POH-jeugd en het CJG. Ook DJGB en andere medisch specialisten, zoals kinder/jeugdartsen, kunnen dan verwijzen. Met deze verwijzing kunnen ouders zich bij het CJG laten inschrijven voor deze pilot. Het aanvragen van een PGB blijft ook mogelijk.

Indien een kind in aanmerking komt voor een 'individuele voorziening' vanuit de Jeugdwet, hebben ouders de mogelijkheid om te kiezen voor een PGB als zij de ingekochte en aanboden hulp niet passend vinden voor de hulpvraag van hun kind. Ouders kunnen dan vanuit de eigen regie een PGB aanvragen bij het CJG

Indien een huisarts, POH, medisch specialist verwijst of GI vaststelt dat vaktherapie nodig is dan verloopt de toegang ook via het CJG of gemeentelijke toegang. Er zal dan worden gekeken of een ‘light-contract’ van toepassing is. Een PGB is dan in principe niet passend omdat het om een verwijzing gaat en geen eigen keuze van ouders.

 

 

Info VVT

20201108_121136