Aanbod

Bij Praktijk CreaTher worden twee therapie-vormen ingezet: beeldende therapie en sandplay therapie. Het zijn allebei non-verbale, ervaringsgerichte therapieën. Het accent ligt op het doen, waardoor je verschillende ervaringen kunt opdoen: merken dat je rustiger wordt, dat je trots voelt op een werkstuk dat je hebt gemaakt en/of dat het gemaakte beeld je een inzicht geeft. 

“Je ogen en je handen weten wat ze willen” is een uitspraak die tijdens het werken vaak van pas komt.

Er is veel mogelijk binnen de therapie. Bij de een wordt alleen beeldende therapie ingezet, bij de ander alleen de sandplay therapie en bij een derde kan een combinatie juist passend zijn.  Hierdoor kan voor iedereen maatwerk worden geleverd: passend bij het probleem, vaardigheden en leeftijd.

In de therapie wordt met het kind of jongere uitgezocht wat er nodig is om weer te kunnen groeien en er wordt samen met ouders onderzocht wat zij (anders) kunnen doen om de ontwikkeling van hun zoon of dochter te stimuleren.

 

Daarnaast is er beeldende mindfulness voor volwassenen die regelmatig een bewust&rust-momentje voor zichzelf willen. Er worden met beeldende materialen zoals krijt, verf en klei verschillende lichaamsgerichte activiteiten gedaan. Het beeldend werken gaat niet om het maken van 'een mooi werkstuk'. 

20201010_195524[22884]