Wat is vaktherapie?

Beeldende therapie is een van de zeven vaktherapeutische disciplines. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor de vaktherapeutische disciplines beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Vaktherapie is een andere manier van het behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. 

Het non-verbale en ervaringsgerichte karakter van vaktherapie maakt het bijzonder geschikt voor jeugdigen, die nog onvoldoende taal tot hun beschikking hebben om woorden te kunnen geven aan hun problemen of niet over hun problemen willen praten. Beeldend werken sluit aan bij de natuurlijke manier waarop kinderen en jongeren zich ontwikkelen. Via het beeldend werken kan op een meer indirecte manier contact worden gemaakt en een band worden opgebouwd. Vanuit deze band staat iemand open om nieuwe ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen.

Vaktherapie werkt niet perse vanuit de diagnose, maar vanuit zeven Transdiagnostische Factoren: 

  • waarneming
  • arousal
  • executieve functies
  • emotieregulatie
  • verlies
  • sociale interactie
  • ritme en regelsystemen

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, en hout. De jeugdige doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De jeugdige kan het werkstuk loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen.

Er worden bij Praktijk CreaTher verschillende methodieken en interventietechnieken toegepast zoals Affectregulerende Vaktherapie, 't Tijdloze Uur,  TekenBewegingsMethode, Sandplay Therapy en Sensorimotor Art Therapy, zoals Clayfield therapy en Guided Drawing,

 

Op deze website vind je meer informatie over vaktherapie en waar je vaktherapeuten kunt vinden.

20201108_120022 site