Algemene voorwaarden

Bij Praktijk CreaTher zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:


U dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Deze kunnen niet bij de zorgverzekeraar of SVB worden gedeclareerd.
COVID19: Praktijk CreaTher volgt hiervoor het Protocol van de FVB.
Indien er wegens COVID-klachten binnen 24 uur moet worden afgezegd, en de sessie middels beeldbellen niet mogelijk is, zal deze afspraak niet in rekening worden gebracht. In overleg met u worden afspraken gemaakt over het hervatten van de (online)sessies.
Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw zorgverzekering of de SVB.
De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
De vaktherapeut maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en de meldplicht calamiteiten en geweld.
Indien u ergens ontevreden over bent, kunt u dit met de therapeute bespreken. Mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de FVB  (voor Jeugdwet/PGB) of bij de NIBIG (particulieren/aanvullende verzekering). 

De volledige algemene voorwaarden vind u hier