Indicaties

Beeldende therapie is geschikt voor de verschillende hulpvragen binnen brede jeugdhulp: van preventie tot complexe  (gezins)problematiek, voor jeugdigen zonder en met DSM-V diagnose:

 • Zelfvertrouwen en (negatief) zelfbeeld
 • (Emotie)regulatie problematiek
 • Faalangst en/of perfectionisme
 • Psychosomatische problemen, zoals buikpijn en slaapproblemen
 • Sociale problemen, zoals vrienden maken en contacten onderhouden
 • Emotionele problemen door echtscheiding, zoals loyaliteitsproblemen
 • Verwerken van een nare gebeurtenis, zoals ongeluk, huiselijk geweld of een overlijden
 • Pleegzorg situaties
 • ADHD/ADD
 • Autisme/ASS
 • ODD
 • Trauma
 • Depressie
 • Hechtingsproblematiek
 • Burnout

Vaktherapie werkt vanuit Transdiagnostische Factoren, waardoor een diagnose niet perse richtinggevend is voor de aanpak binnen de therapie.

Vaktherapie, beeldende therapie en de sandplay therapie,  is bijzonder geschikt voor jeugdigen, die nog onvoldoende taal tot hun beschikking hebben om woorden te kunnen geven aan hun problemen of niet over hun problemen wíllen praten. Tekenen, bouwen, bewegen en spelen is dé manier waarop (jonge) mensen zichzelf en hun plek in de wereld gaan ontdekken en begrijpen. 

Er zijn veel verschillende manieren van werken binnen de beeldende therapie en daarom is er voor veel jeugdigen een passende methodiek die aansluit bij de hulpvraag. 

 • Affectregulerende VakTherapie, herstellen van affectregulerende vaardigheden
 • Oefengerichte therapie, zoals sociale vaardigheden, verbeteren van executieve functies
 • Verwerking, van verlieservaring of van een nare of zelfs traumatiserende ervaring 
 • Inzichtgevende therapie, bijvoorbeeld gericht op loyaliteitsproblematiek, omgaan met een beperking of angst, en ontdekken van 'eigen gebruiksaanwijzing' en eigen kwaliteiten en kwetsbaarheden

 Info KenGContra indicatie: 

Er zijn situaties waarin het nog niet het juiste moment is voor therapie of voor alleen beeldende therapie. Soms is een situatie te complex of te zwaar en is betrokkenheid van een (GZ-)psycholoog, K&J psychiater of een andere behandelaar wenselijk. Beeldende therapie van Praktijk CreaTher kan worden ingezet naast deze andere hulp. Er wordt dan een gezamenlijk (gezins)plan gemaakt waarbij het duidelijk is hoe de samenwerking er uit gaat zien.

20201108_105503 site