Tarieven en vergoedingen

Bij Praktijk CreaTher is een kennismaking van 30 minuten geheel vrijblijvend en dus gratis. Bij de kennismaking kunt u vragen naar de tarieven voor particulieren.

Voor particuliere cliënten die de therapie zelf betalen wordt een sessietarief gehanteerd. Dit sessietarief is inclusief de voorbereidingen, maken van werkaantekeningen, zorgdragen voor werkstukken en kosten voor gebruikte beeldende materialen. 

Vergoeding zorgverzekeraar.

Enkele zorgverzekeraars, met name de ACHMEA-groep,  vergoeden beeldende therapie gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. U kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie met betrekking tot de vergoedingen. Of kijk op de Zorgwijzer. Let u er dan op dat zij de beroepsvereniging FVB erkennen. Er wordt meestal €40 per sessie vergoed, waardoor een eigen bijdrage noodzakelijk is.

Vaktherapie via een (Jeugdwet) PGB:

Sinds 1-1-2015 kan vaktherapie vergoed voor cliënten tot 18 jaar worden via een Jeugdwet. In de regio Kennemerland wordt vrijgevestigde vaktherapie (nog) niet ingekocht. Wel is het mogelijk om een Jeugdwet-PGB aan te vragen. De therapeute bekijkt tijdens de intake met u of de hulpvraag/problematiek van uw kind in aanmerking komt voor een 'individuele voorziening' vanuit de Jeugdwet. Bij CJG Kennemerland kunt u vervolgens een PGB voor vaktherapie aanvragen. 

Op dit moment is het door de gemeente vastgestelde PGB-uurtarief te laag om volledig kostendekkend te zijn, daarom is een kleine eigen bijdrage noodzakelijk.