Vergoedingen

Bij Praktijk CreaTher is een kennismaking van 30 minuten geheel vrijblijvend en dus gratis. Bij de kennismaking kunt u vragen naar de tarieven voor particulieren.

Voor particuliere cliënten die de therapie zelf betalen wordt een sessietarief gehanteerd. Dit sessietarief is inclusief de voorbereidingen, maken van werkaantekeningen, zorgdragen voor werkstukken en kosten voor gebruikte beeldende materialen. 

Jeugdhulp - via de gemeente 

Sinds 1-1-2015 kan vaktherapie vergoed voor cliënten tot 18 jaar worden door de gemeente vanuit de Jeugdwet. 

In de periode 2023-2025 is er in de gemeente Haarlem een pilot waarbij naar de vrijgevestigde vaktherapeuten van 023vaktherapeuten verwezen kan worden door de huisarts, POH-jeugd en het CJG. Ook DJGB en andere medisch specialisten, zoals kinder/jeugdartsen, kunnen dan verwijzen. Met deze verwijzing kunnen ouders zich bij het CJG laten inschrijven voor deze pilot. Het aanvragen van een PGB blijft ook mogelijk.

In de andere gemeenten binnen regio Kennemerland wordt vrijgevestigde vaktherapie (nog) niet ingekocht. Wel is het mogelijk om een Jeugdwet-PGB aan te vragen. De therapeute bekijkt tijdens de kennismaking met u of de hulpvraag/problematiek van uw kind in aanmerking komt voor een 'individuele voorziening' vanuit de Jeugdwet. Bij CJG Kennemerland kunt u vervolgens een PGB voor vaktherapie aanvragen. 

Op dit moment is het door een aantal gemeenten vastgestelde PGB-uurtarief te laag om volledig kostendekkend te zijn, daarom is een kleine eigen bijdrage noodzakelijk. Dit speelt bij Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Heemskerk. Gemeente Velsen en Haarlem* hebben in 2023 hun tarieven naar een toereikend tarief.

(*omdat de onderliggende PGB verordening nog niet is aangepast, is een bezwaarschrift indienen nodig om het aangepaste tarief toegekend te krijgen)

Gedeeltelijke vergoeding via de zorgverzekeraar.

Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de Jeugdwet, dan is er een gedeeltelijke vergoeding vanuit zorgverzekeraar mogelijk. Enkele zorgverzekeraars, met name die van de ACHMEA-groep,  vergoeden beeldende therapie gedeeltelijk vanuit het aanvullend pakket. U kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie met betrekking tot de vergoedingen. Of kijk op de Zorgwijzer. Let u er dan op dat zij de beroepsvereniging FVB erkennen. Er wordt meestal €40 per sessie vergoed, waardoor een eigen bijdrage noodzakelijk is en is een beperkt aantal sessies mogelijk.

 

20201010_195524[22884]