Professionals

Praktijk CreaTher biedt verschillende vormen van non-verbale therapie: beeldende therapie en sandplay therapie. Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag wordt gekeken welke interventietechniek en methode binnen de therapie wordt ingezet:

  • Affectregulerende VakTherapie
  • Oefengerichte therapie
  • Verwerking
  • Inzichtgevende therapie

Praktijk CreaTher werkt graag samen in en rondom het onderwijs en met andere jeugdhulpprofessionals om kinderen, jongeren en ouders goed te bereiken. Dit is vooral bij Affectregulerende VakTherapie zeer belangrijk voor een effectieve behandeling.

Wilt u weten of beeldende therapie passend is voor de hulpvraag van uw leerling, cliënt of patiënt? Of wilt u weten of er nu plek is?

Neemt u dan contact op of bel mij even voor overleg. Ik denk graag met u mee.