COVID-19

Beeldende therapie en sandplay therapie kunnen en mogen ondanks COVID-19 gelukkig toch gegeven worden. Praktijk CreaTher volgt hierbij het FVB-protocol en de checklist* voor vaktherapeuten.

  • Voor iedere afspraak wordt gecheckt of je klachten hebt.
  • Als je klachten hebt kun je niet naar de praktijk komen. We kunnen wel contact hebben en activiteiten doen via beeld bellen.
  • Als de therapeut klachten heeft kan de therapie, indien mogelijk, via beeldbellen plaatsvinden.
  • Bij binnenkomst in de ruimte wordt er direct handen gewassen.
  • Het is mogelijk om tijdens het werken 1,5 meter afstand te houden, of er kan een scherm op tafel worden gezet.
  • De vaktherapeut probeert in het contact met het kind of de jongere wel zoveel mogelijk rekening te houden met de 1,5 afstand. Waar dat redelijkerwijs nodig is, mogen jongeren (13-18) onderling met jeugdprofessionals afwijken van de 1,5 meter maatregel in de jeugdhulp. Het is geen probleem dat die afstand voor bijvoorbeeld een instructie even wat minder is.
  • Meer informatie over het protocol vind je op de site van de FVB.